Tytuł

Rybokarty - pałac

Anna Walkiewicz

Kliknij, aby zobaczyć całš mapę
 
Widok od strony jeziora
Widok od strony jeziora
(fot. G.Solecki)
Herb rodu von Lettow na fasadzie pałacu
Herb rodu von Lettow na fasadzie pałacu
(fot. G. Solecki)
Wnętrze neobarokowej klatki schodowej w wieży pałacu
Wnętrze neobarokowej klatki schodowej w wieży pałacu
(fot. G. Solecki)

Zespół pałacowo-parkowy jest przykładem budowli złożonej, przekształcanej w kolejnych fazach budowlanych w okresie od około połowy XVIII w. do wybuchu I wojny światowej.

Czas budowy pierwotnej, barokowej rezydencji można określić w przybliżeniu na 3. ćwierć XVIII w. i związać z działalnością podkomorzego Karola Eligiusza von Edling, ostatniego z rodu. Na podstawie ikonografii oraz badań architektonicznych piwnic i murów obwodowych pałacu można w przybliżeniu określić, iż pierwotnie był to budynek wzniesiony na rzucie prostokąta o wymiarach 28 x 14 m, częściowo podpiwniczony, o piwnicach sklepionych kolebkowo, dwukondygnacyjny, o tradycyjnym, dwutraktowym rozplanowaniu wnętrz z sienią na osi z mansardowym dachem.

Kolejny etap w dziejach siedziby nastąpił około połowy XIX wieku, kiedy to na zlecenie Ferdynanda von Lettow - ówczesnego właściciela - przeprowadzono jej przebudowę w duchu neogotyku romantycznego wg wzorów angielskich. Do zachowanej barokowej bryły nakrytej mansardowym dachem dobudowano od strony północnej czworoboczna wieżę mieszczącą klatkę schodową. Podział. elewacji zaznaczono płaskim, linearnym detalem architektonicznym: lizenami zakończonymi ośmiobocznymi wieżyczkami, połączonymi attyką imitująca krenelaż. Do elewacji frontowej (wschodniej) dostawiono arkadowy portyk wsparty na kwadratowych słupach, a od zachodu ganek o konstrukcji słupowej, zakończony tarasem o balustradzie analogicznej do wieńczącego elewację krenelażu. Na terenie Pomorza około połowy XIX stulecia wiele siedzib szlacheckich zostało zmodernizowanych przy użyciu form nawiązujących do gotyku. Popularność neogotyckich form architektonicznych wynikała z przyjętej identyfikacji gotyku ze stylem narodowym oraz idealizacja okresu średniowiecza i etosu rycerskiego.

W 1901 r. majątek przeszedł na własność adwokata Fritza Röchlinga, który zlecił przekształcenie kameralnej siedziby wiejskiej w reprezentacyjną rezydencję, stanowiącą swoistą nobilitację nowego właściciela-mieszczanina. Rozbudowany pałac zachowa. neogotycki wystrój architektoniczny, uzupełniony większa ilością motywów i detali nawiązujących do typu neogotyku malowniczego. Rzut pałacu powiększono do wymiarów 35 x 14 m, korpus przedłużono w kierunku południowym o jedna oś oraz aneks mieszczący dodatkową klatkę schodową. We wnętrzu podwyższono strop nad parterem, co spowodowało zmianę dachu mansardowego na czterospadowy. W elewacjach frontowej i ogrodowej środkowe osie podkreślono pseudoryzalitami, przemurowano część otworów okiennych, dostosowując ich wielkość do podwyższonych pomieszczeń, okna w pseudoryzalitach zamknięto łukami Tudora, arkady podjazdu przed wejściem do wieży zastąpiono prostokątnymi otworami, obniżono otwór wejścia, zamurowano część okien doświetlających wieżę, do południowej ściany wieży dostawiono wieżyczkę łączącą piętro pałacu z pomieszczeniami wieży. Zlikwidowano dawną klatkę schodową w wieży i zastąpiono ją reprezentacyjnym holem wiodącym do nowej, monumentalnej, neobarokowej klatki schodowej umieszczonej w zachodnim trakcie tej części pałacu. Na fasadzie zachowano zdobiący attykę herb rodu von Lettow. Do dekoracji wnętrz zastosowano motywy zaczerpnięte z renesansu, baroku i rokoka. Na iluzjonistycznym plafonie zdobiącym salon widniała sygnatura znanego berlińskiego malarza i rysownika Alberta Wirtha wraz z datą "1903", co pozwala przypuszczać, że pozostałe elementy wspaniałego wystroju pałacowych wnętrz sprowadzono z Berlina - wiodącego na terenie Prus ośrodka artystycznego.

Około 1914 r. do elewacji północnej dobudowano dwukondygnacyjne skrzydło z czworoboczną wieżą. W tym samym czasie powstał ceglany parkan oddzielający część reprezentacyjną siedziby od gospodarczej. W posiadaniu Röchlinga majątek w Rybokartach był do około 1930 r., po nim właścicielem został Möller z Gdańska. Założenie bez zmian przetrwało do 1945 r. Po zakończeniu działań wojennych pałac wraz z zabudową gospodarczą i przynależnymi gruntami przekazano miastu Gryfice. W latach 1962-74 w pałacu mieściła się szkoła podstawowa, później opustoszały budynek ulegał dewastacji. Pałac w stanie ruiny w 1992 r. zakupił prywatny właściciel. W latach 2000-2005 r. przeprowadzi. zewnętrzne prace budowlane i adaptował część wnętrz pałacowych na hotel i restaurację. Z dawnego wystroju wnętrz zachowały się elementy neobarokowych dekoracji rzeźbiarskich i sztukatorskich paradnej klatki schodowej wraz z kutymi balustradami schodów i ślepej galeryjki, fragment iluzjonistycznego plafonu A. Wirtha oraz fragmenty neorenesansowej dekoracji salonu wraz z przejściem w formie serliany.

 
 

© Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2006 wstecz | do góry