Tytuł

Od redakcji

Zmienne dzieje Pomorza, liczne wojny i następujące między nimi okresy rozkwitu, przyczyniły się do powstania swoistego i bogatego krajobrazu kulturowego, który cechuje m.in. bogata spuścizna architektoniczna. Region ten posiada około tysiąca zamków, dworów i pałaców, w tym ponad trzysta na terenie niemieckiego Pomorza Przedniego (Vorpommern) i blisko siedemset na obszarze polskiego Pomorza Zachodniego.

Przez długie okresy w minionej historii Pomorze podzielone było granicami. Po drugiej wojnie światowej mniejsza jego część znalazła się po stronie niemieckiej, większa zaś po stronie polskiej. Uwarunkowania polityczne i historyczne nie zachęcały do prowadzenia całościowych studiów i analiz Pomorza. Dopiero po roku 1990 zaczęto podejmować kompleksowe studia nad historią oraz niematerialną i materialną spuścizną kulturową tego regionu. Opracowuje się więc dokumentację, odnotowuje się dokonania wczesniejszych pokoleń, prowadzi sie restaurację i modernizację historycznych budowli, przywracając je tym samym do stanu z okresu ich świetności. Działania te przyczyniają się ostatecznie przywróceniu przeszłości historycznej Pomorza, jak i jego dziedzictwa.

Działania te mają także kolosalne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Dziś Pomorze Zachodnie i Pomorze Przednie (Vorpommern), dzięki wspólnym działaniom na rzecz popularyzowania historycznej przeszłości i wspólczesnego potencjału turystycznego, stają się jednym regionem turystycznym o znakomitej ofercie wypoczynkowej i niespotykanym gdzie indziej krajobrazie kulturowym.

 

© Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2006 wstecz | do góry