Tytuł

Ludwigsburg - zamek

Sabine Horn

Kliknij, aby zobaczyć całš mapę
 
Widok od północy
Widok od północy
Dziedziniec gospodarczy, ok.1930 r.
Dziedziniec gospodarczy, ok.1930 r.
fragmenty renesansowych polichromii
fragmenty renesansowych polichromii

Książę Ernest Ludwig, który od roku 1569, na mocy zawartej w Jasienicy umowy spadkowej, władał ziemią wołogoską, poślubił w roku 1577 Sophie Hedwig, córkę księcia Juliusa von Braunschweig-Wolfenbüttel. Młoda małżonka w dożywotnie władanie otrzymała między innymi miejscowość Darsim, gdzie zbudowała dwór książęcy i folwark wraz z zabudowaniami. Na czeEć małżonka nadała posiadłości nazwę "Ludwigs-Hoff", a później Ludwigsburg.

Uważa się, że budowa tej reprezentacyjnej, trzykondygnacyjnej rezydencji została zapoczątkowana w latach 1580-90. Założona na planie łacińskiego krzyża ceglana budowla przetrwała do dziś aż po okapy dachów. W wyniku przeprowadzonych badań historyczno-architektonicznych, dotyczących pierwszego etapu budowy, stwierdzono, że najbardziej charakterystycznym elementem wystroju zewnętrznego były gzymsy okalające fasadę. Na głównej budowli wykonano je z cegieł i wmurowanej karpiówki. W trakcie późniejszych przekształceń zostały niestety zlikwidowane. Zachowały się natomiast na wzniesionej po stronie północno-wschodniej przybudówce, która pochodzi z lat 1650-51. Wówczas to właścicielem posiadłości został Burchard Müller von der Lühne, który odbudowywał obiekt ze zniszczeń powstałych w wyniku wojny trzydziestoletniej.

Dobra pozostawały w posiadaniu rodu Müller von der Lühne przez niespełna 100 lat, po czym w roku 1747 zostały zlicytowane. W wyniku kolejnej licytacji w roku 1776 przeszły na własność szwedzkiego podpułkownika Friedricha Ernsta Sebastiana von Klinkowström. Dzięki niemu pod koniec XVIII wieku zaaranżowany został późnobarokowy park z uroczymi budowlami sztafażowymi. Jednak już w roku 1810 Ludwigsburg został ponownie sprzedany, tym razem rodzinie Weißenborn, w której rękach pozostawał do końca drugiej wojny światowej.

Swój obecny kształt zamek Ludwigsburg otrzymał w głównej mierze w wyniku szeroko zakrojonej renowacji w roku 1860. Jeśli nie liczyć likwidacji dużych dwuramiennych schodów zewnętrznych wiodących do parku, utraty całego wyposażenia i strat powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości o stan techniczny budynku, można uznać, że budynek zachował się w niemal niezmienionej formie. Na ścianach szczytów od strony północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej stwierdzono pozostałości bogatego plastycznego wystroju profilowanej fasady. Podobne zdobienia przetrwały do dziś na szczycie północno-wschodniej przybudówki.

Z reprezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny przekształceń dokonanych we wnętrzach, m.in. w tzw. "czerwonej komnacie" na pierwszej kondygnacji (nazwa komnaty pochodzi od wcześniejszego adamaszkowego pokrycia ścian), zachowała się cenna sztukateria z groteskami i motywami roślinnymi. Ręcznie malowane przez nowego właściciela tapety z motywami krajobrazów w "błękitnej komnacie" na drugiej kondygnacji możemy oglądać tylko na historycznych fotografiach.

Od roku 1992 zamek ponownie jest własnością rodziny Weißenborn. Obecnie wraz z zabudowaniami gospodarskimi jest użytkowany głównie przez stowarzyszenie "Schloss und Gutshofanlagen Ludwigsburg", które organizuje wystawy, jarmarki, koncerty oraz spotkania literackie. Dalsze plany przewidują stworzenie tu zamkowego centrum kulturalno-artystycznego, ośrodka popularyzującego przede wszystkim okres romantyzmu, który - dzięki działalności Friedricha Ernsta Sebastiana von Klinkowström - pozostawił w Ludwigsburgu wyśmienite świadectwo artystyczne epoki.

 
 

© Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2006 wstecz | do góry