Tytuł

Kartlow - pałac

Beatrix Dräger

Kliknij, aby zobaczyć całą mapę
 
Widokod południowego-wschodu
Widokod południowego-wschodu.
Westybul
Westybul

Dwór Kartlow jest starą siedzibą rodziny von Heyden, szlacheckiego rodu, w którego rękach pozostawało wiele posiadłości na terenie Pomorza Przedniego. Dzięki efektywnej gospodarce i zyskownemu handlowi zbożem z Anglią von Heydenowie osiągali dochody, które pozwoliły im na wybudowanie w Kartlow w latach 1853-58 nowej rezydencji w stylu łączącym formy neogotyckie z neorenesansowymi. Wykonanie projektu zlecono berlińskiemu architektowi Friedrichowi Hitzigowi, uczniowi Karla Friedricha Schinkla. Hitzig był autorem licznych wielkomieszczańskich willi w Berlinie, a także kilku projektów rezydencji na terenie Pomorza Przedniego. Zaprojektowana w charakterze architektury pałacowej rezydencja Kartlow położona jest na terenie parku krajobrazowego, utworzonego według projektu Petera Josepha Lenne, autora założeń parkowych w Bredenfelde, Remplin i Leistenow.

Masywna tynkowana budowla została wzniesiona na planie prostokąta. Kondygnacja piwniczna jest wykonana z łupanego kamienia polnego. Dłuższe ściany budowli zdobią zwieńczone szczytami ryzality oraz wysunięte wieloboczne elementy. Nad obiektem dominują trzy wieże wystające ponad wysokimi dwuspadowymi dachami. Bryłę charakteryzuje różnorodność form dachowych i szczytów oraz wyważone proporcje. Wejście od strony dziedzińca, do którego prowadzi łukowaty podjazd, ujmuje wsparty na kolumnach balkon.

Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje wystrój westybulu i buduaru. Późnogotycki w charakterze westybul zdobi malarstwo naścienne o bogatym programie ikonograficznym, nawiązującym do tematyki reformacji. Natomiast ściany buduaru, zgodnie z tradycją tzw. "Dichterzimmer" (pokoju poety) pokryto scenami nawiązującymi do "Cierpień młodego Werthera" i "Tasso" Johana Wolfganga von Goethe.

Po drugiej wojnie światowej w rezydencji znaleźli schronienie przesiedleńcy. W następnych latach znajdowały się w niej gminne mieszkania komunalne. Obecnie rezydencja znajduje się w rękach prywatnych i została poddana pracom renowacyjnym.

 
 

© Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2006 wstecz | do góry