Tytuł

Penkun - zamek

Beatrix Dräger

Kliknij, aby zobaczyć całą mapę
 
Widok od wschodu
Widok od wschodu
Brama wjazdowa, ok. 1930 r.
Brama wjazdowa, ok. 1930 r.
Widok od dziedzińca
Widok od dziedzińca

Malowniczo położona na górze zamkowej rezydencja w Penkun dominuje nad miastem. Prócz pochodzącego z XVI-XVII w. zamku w skład całego kompleksu zabudowań wchodzą relikty średniowiecznej warowni, budynek bramny z roku 1486, brama z 1614, dom zarządcy z XVIII w. oraz wzniesiony w XIX wieku budynek gospodarczy.

W roku 1480 Werner von der Schulenburg, pozostający w służbie brandenburskiej, otrzymał od księcia Bogusława X dziedziczne lenno Penkun i przynależne dobra. Była to nagroda za udział w mediacjach podczas II pokoju w Prenzlau (1479). W 1551 roku Joachim I. von der Schulenburg, wnuk Wernera, przejął i rozbudował warowną siedzibę rodową do rozmiarów okazałej rezydencji. W wyniku pożaru w 1610 połowa zabudowań uległa zniszczeniu. W 1615 roku własność rodowa została sprzedana. Jej nowy właściciel, Henning von der Osten, zlecił prace remontowe oraz odbudowę i rozbudowę posiadłości. Jednak i tę budowlę dotknęły pożary i grabieże, jakich w okresie wojny trzydziestoletniej dopuszczały się cesarskie oddziały wojskowe.

W roku 1652 została postawiona budowla o kształcie zachowanym do dzisiaj. W pierwszej połowie XVIII w. wprowadzono liczne zmiany, głównie we wnętrzu budowli. W latach 1756 do 1817 posiadłość należała do rodziny von Hacke, ale w roku 1817 Wilhelm von der Osten odzyskał dawną siedzibę rodową.

Budynek główny jest nieregularną trójskrzydłową budowlą o trzech kondygnacjach przykrytych wysokimi dwuspadowymi dachami. Dziedziniec jest otwarty w kierunku północnym. W północno-wschodnim narożniku skrzydła wschodniego znajduje się wieża, zaś skrzydło zachodnie wyróżnia od strony północnej ośmiokątny belweder. Pierwowzorem tego założenia architektonicznego było najprawdopodobniej północne skrzydło Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Do strony południowej skrzydła zachodniego przylega brama zamknięta łukiem koszowym wraz ze średniowiecznym filarem podpierającym schody, mniej więcej z roku 1300. Jest to jeden z najstarszych zachowanych elementów murowanych budowli zamkowych na Pomorzu Przednim.

W skrzydle wschodnim i południowym zachowały się mury zewnętrzne starego zamku z końca wieku XV oraz sklepione kolebkowo piwnice z tego samego okresu. W dawnym refektarzu w skrzydle wschodnim datowane na wiek XVI sklepienie gwiaździste wspiera się na wzniesionej pośrodku monolitycznej kolumnie toskańskiej. Pomieszczenie to jest stylistycznie porównywalne i najprawdopodobniej wzorowane na jednym z pomieszczeń w północnym skrzydle szczecińskiego zamku. W pozostałych pomieszczeniach zachowały się resztki zdobień na ścianach i sufitach oraz elementy wyposażenia, takie jak kominki czy zdobienia portali pochodzące z XVII- XIX wieku.

Do 1945 r. zamek pozostawał w posiadaniu rodziny von der Osten. W latach 1945-58 budowla była użytkowana jako szkoła, internat, placówka edukacyjna. Po okresie wieloletniego zaniedbania, w roku 1986 została powołana do życia "Arbeitsgruppe Denkmalpflege", która w sposób wzorcowy zaangażowała się w zachowanie zagrożonego zniszczeniem zabytku w jego historycznej formie. Po roku 1989 kontynuowano prace konserwatorskie. Ukończona została renowacja fasady zewnętrznej. Dziś w budynku mieści się muzeum narodowe.

 
 

© Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2006 wstecz | do góry